Skip to Content

Strona główna


XXI Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

22-25 maj 2016, Augustów

Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego jest corocznym spotkaniem organizowanym każdorazowo przez inną instytucję naukowo-dydaktyczną z Polski. Stanowi ono okazję do szerokiej wymiany poglądów dotyczących badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej. W programie XXI seminarium przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości. Zostaną zaprezentowane najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej. Podczas spotkań i dyskusji podjęte zostaną zagadnienia komercjalizacji wyników badań, współpracy z przemysłem i udziału polskich jednostek naukowo-badawczych w programach Unii Europejskiej.

Zaproszenie do udziału w seminarium kierujemy wyłącznie do członków PTM.